Representació de l’APEVC a la Comissió de Sanitat Vegetal en espais verds i viverisme

divendres, març 13, 2020

El dia 2 de Febrer representants del Grup GIP de l’APEVC van formar part en representació de APEVC d’una nova reunió de la Comissió de Sanitat Vegetal en espais verds i viverisme, impulsada pel DARP.

Aquesta comissió està formada per representants dels diferents agents implicats en la sanitat vegetal dels espais verds i del viverisme tals com: la secció de sanitat vegetal del DARP, les associacions de viveristes, la diputació de Barcelona i de Girona, el gremi de Jardineria, l’APEVC, entre d’altres.

Primerament, es va realitzar una presentació sobre la nova normativa R(CE) 2016/2031 de Regulació del passaport fitosanitari i plagues de quarantena. Seguidament, es van parlar sobre l’estació d'avisos i la manera de fer front a les noves plagues exòtiques en aquest cas es va parlar sobre el bernat marbrejat (Halyomorpha halys), es va exposar la seva situació actual a Catalunya, es va parlar de l’alarma social que pot crear i de com pot afectar també al sector fructícola. Finalment, es va parlar de l’Ús sostenible de fitosanitaris en àmbits no agraris, es va fer un repàs de les diferents obligacions exposades al reial decret 1311/2012 i de com millorar en aquest aspecte.

Tags notícies: