Oferta Laboral per a la Fundació de la Jardineria i el Paisatge

dimarts, setembre 26, 2017

La Fundació de la Jardineria i el Paisatge, dedicada a la redacció, publicació i comercialització de normes de qualitat i bones pràctiques en el sector de la jardineria i el paisatgisme, precisa un/adirector/a tècnic/a (gerent comercial) per portar la gestió de l’actual sistema i per planificar noves actuacions que garanteixin la continuïtat i viabilitat de l’activitat. La dependència serà directament del Comitè Consultor i del Patronat de la Fundació.

Es busca una persona amb les següents característiques:

Requisits:

 • Perfil comercial. Habituat a relacionar-se amb empreses, associacions i administracions públiques.
 • Coneixement i experiència del sector de la jardineria i paisatgisme.
 • Capacitat per gestionar equips i treballar per objectius.
 • Bon coneixement de les noves tecnologies de la comunicació.
 • Es valorarà especialment la titulació Enginyer Tècnic Agrícola o Graduat en Enginyeria Agrícola, així com qualsevol formació complementària de màster o post-grau relacionats amb la matèria.
 • Es valorarà la formació en màrqueting i l’experiència en gestió empresarial.

Funcions:

 • Fer un anàlisi del potencial de clients, els formats de presentació i les diferents possibilitats de canals de venda de normes de qualitat.
 • Planificar els nous treballs a redactar i actualitzar el pla tècnic d’empresa en funció de la demanda real, adaptant-ho a les noves tecnologies i als canvis necessaris.
 • Determinar les accions necessàries per el compliment dels objectius tant tècnics com de vendes, i definir els recursos econòmics, fer les contractacions, i el seu seguiment i control.
 • Exposar de forma periòdica al Patronat i al Comitè l’evolució i el seguiment de les actuacions dutes a terme.
 • Presentar el tancament dels resultats anuals al Comitè Consultor i al Patronat de la Fundació.
 • Potenciar el canal de venda online, la expansió al món hispano-parlant i la gestió dels patrocinis i publicitat.

Condicions:

 • Treball preferible “free lance” en una primer etapa –es valorarà, si s’escau, altres opcions de contracte laboral a temps parcial–.
 • La dedicació mínima estimada es de 20 hores setmanals.
 • Retribució fixa: 1.300.- € mensuals bruts.
 • Retribució variable: a negociar segons objectius.

Es garanteix confidencialitat absoluta en el procés de selecció.

Els interessats/des cal que envieu el currículum amb fotografia a l’adreça electrònica:collegi@agrifor.org, fins el proper dia 29 de setembre de 2017, a les 12 del migdia, inclòs.