Manual d’avaluació de risc d’arbres i palmeres

Manual d’avaluació de risc d’arbres i palmeres
dijous, gener 1, 2015

L'objectiu principal d'aquest manual , és recollir de forma pràctica els criteris tècnics que cal tenir en compte en l'observació i anàlisi dels defectes presents en arbres i palmeres i que tenen incidència en el seu risc de trencament o caiguda. D'aquesta manera, es recullen de manera gràfica i sintètica els principals defectes visibles que cal revisar, així com una orientació de les principals actuacions preventives o correctives que cal valorar.

El manual s'adreça principalment als responsables del manteniment d'arbrat en zona urbana, però també és un document pràctic i útil per  atots els professionbals dels espais verds.

Fitxer: Tags publicacions: