Grup GIP

Presentació del grup de treball: Gestió Integrada de Plagues