El grup GIP es reuneix amb el DARP

dimarts, gener 28, 2020

El dia 23 de gener representants del Grup GIP de l’APEVC van tenir una reunió de presentació del grup amb al Departament d’Agricultura, concretament amb en Jordi Giner, Cap del Servei de Sanitat Vegetal del DARP i amb la Isabel Pujadas, tècnica de l’àrea d’ornamentals i espais verds.

En primer lloc es va presentar el Grup GIP de l’APEVC. Seguidament, es va parlar de possibles vies de col·laboració, tals com la participació del grup a la Mesa d’Ús Sostenible o la revisió del Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds. També, es van plantejar alguns dubtes sobre la legislació a nivell de fitosanitaris i es va exposar la necessitat de crear unes vies de comunicació fluides entre el sector i l’administració catalana.

Tags notícies: