Publicacions

12 congres APEVC 2006

10/10/2006
12 congres APEVC 2006

En la creació i conservació dels espais verds, caracteritzats per la presència d'un element tant dinàmic com la vegetació, sempre cal tenir presents els factors climàtics i edàfics, la seva funció i la pressió d'ús que rebrà. Hi ha però, un factor de difícil control i planificació que inevitablement condiciona el seu estat final: EL TEMPS.

El 12è Congrés de l'APEVC planteja el temps com a fil conductor: anàlisi i reflexió de diversos espais , analitzats després de la seva projecció i creació.

 

11 Congrés APEVC 2005

11/24/2005
11 Congrés APEVC 2005

Sota el títol 'De la gran a la petita escala', es vol tractar diferents àmbits en els quals els professionals dels espais verds hi intervenen. Des de les grans actuacions territorials, fins a una escala molt més petita, concreta i puntual.

 

10 Congrés APEVC 2004

11/11/2004
10 Congrés APEVC 2004

Quan es parla de jardineria mediterrània, el concepte de 'sostenible' hi és de forma inherent. En el 10è Congrés s'aborda aquesta temàtica de manera més explícita, i plantejant dos conceptes que poden anar de la mà: sostenible i diversitat.

Tags notícies: Vegetació
 

Plecs de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds

01/02/2001
Plecs de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verd

Els professionals de les àrees tècniques locals són els responsables de gestionar els diversos serveis urbans. Actualment, la majoria d'aquests serveis es contracten externament i és per això que calen noves eines que n'agilitin la contractació i en garanteixin la qualitat.

En aquest sentit, els plecs de prescripcions tècniques són una eina fonamental, ja que recullen les especificacions que el servei o el producte ha de complir.

 

Pàgines